Gulrøtter eller kvadratrøtter?

Før du slår til på et godt tilbud så er det lurt å analysere dine alternative muligheter før tilbudet aksepteres. Hvis du kan få tilsvarende tilbud andre steder, så avvent. Det kan også være lurt å ta rede på motpartens alternativer dersom tilbudet ikke aksepteres. Tenk gjennom tilbyders alternativer. Gjør…

Les mer