kontrakts -og avtalerett

d

Har du inngått en avtale, signert en kontrakt, eller trenger du bistand til å utforme en avtale eller en kontrakt?

 

Vi bistår deg juridisk gjennom hele avtalens liv. Fra tilblivelse, gjennomføring, og avslutning.

 

images