Våre priser

Arbeid utført av advokat fra kr. 1600 eks.mva

Arbeid utført av advokatfullmektig fra kr. 1250 eks.mva

Arbeid utført av advokatassistent kr. 800 eks.mva

 

Vi undersøker alltid om advokatsalæret dekkes etter reglene om fri rettshjelp, eller om du har rettshjelpsdekning via din forsikring.

 

Våre betingelser skal alltid være i tråd med advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.