Våre priser

Arbeid utført av advokat fra kr. 1600 eks.mva

 

 

 

Det blir alltid undersøkt om advokatsalæret dekkes etter reglene for fri rettshjelp, eller om du har rettshjelpsdekning via din forsikring.

 

Våre betingelser skal alltid være i tråd med advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.