Accept or reject?

  I avtaleretten så anses avtale inngått når den ene parten har gitt et tilbud og motparten aksepterer tilbudet uten innvendinger. La oss si at vi får inn et oppdrag hvor vår klient er 49% partner i selskap han ønsker seg ut av. Han eller hun har vært med å…

Les mer