Negotiate or litigate?

Våre klienter henvender seg som regel til oss etter tidspunktet for når det er oppstått en tvist. De ønsker da våre tjenester for å få løst tvisten. For å løse klientens tvist eller sak må vi da vurdere hvilket tiltak som ivaretar klienten interesse. Hvilket tiltak er til klientens beste…

Les mer