Accept or reject?

  I avtaleretten så anses avtale inngått når den ene parten har gitt et tilbud og motparten aksepterer tilbudet uten innvendinger. La oss si at vi får inn et oppdrag hvor vår klient er 49% partner i selskap han ønsker seg ut av. Han eller hun har vært med å…

Les mer

Negotiate or litigate?

Våre klienter henvender seg som regel til oss etter tidspunktet for når det er oppstått en tvist. De ønsker da våre tjenester for å få løst tvisten. For å løse klientens tvist eller sak må vi da vurdere hvilket tiltak som ivaretar klienten interesse. Hvilket tiltak er til klientens beste…

Les mer